Copyright
Kautéla  Zrt. az Energiacentrum.com weboldalt az alábbi feltételekkel üzemelteti.

 

Ezt a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, és itt megismerkedhet termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, híranyagokhoz juthat, illetve hozzáférhet az egyéb szolgáltatásokhoz. Az Energiacentrum.com elkötelezett a Weboldal működése során, az ügyfelek által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Ezért személyes jellegű adatait - például címet, e-mail-azonosítót, telefon- vagy faxszámot, demográfiai jellegű, illetve azonosító adatokat -, az Ön előzetes értesítése és/vagy beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adjuk el. Felhasználói számára az Energiacentrum.com lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék. A Felhasználói adatokba kizárólag az Energiacentrum.com erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Kivételt képez ez alól, ha a weboldalon vagy webshopon keresztül rendel termékeink közül. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Energiacentrum.com kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. Az Energiacentrum.com minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. Az Energiacentrum.com megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. Védjegyoltalom és szerzői jog A főoldal, az oldalak, az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő; összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában az Energiacentrum.com illetve partnerei tulajdona. E védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

 

Kárfelelősség korlátozása: az Energiacentrum.com semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel a weboldal használatából eredő károkért, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a weboldallal kapcsolatban vagy a weboldal használatából vagy a weboldal használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek, abban az esetben is, ha az Energiacentrum.com vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Más internet-forrásokkal való kapcsolat felvétele az ön saját felelősségére történik, az ezen forrásokban szereplő tartalom, helytállóság, kifejezett vélemények és más kapcsolódó elemek az Energiacentrum.com által nem kerültek ellenőrzésre, megvizsgálásra vagy jóváhagyásra. Az Energiacentrum.com kifejezetten kizárja az e honlappal kapcsolatos bármilyen, akár kifejezett, akár közvetett felelősségét, így különösen az értékesíthetőségre, vagy egy bizonyos célra való megfelelőségre vonatkozó közvetett felelősséget. Előfordulhat, hogy az irányadó jogszabályok a felelősség fentiek szerinti kizárását teljes egészében nem teszik lehetővé, így lehet, hogy a jelen bekezdés önre részben nem vonatkozik.

 

Letöltés E honlapról ön kizárólag személyes, belső, nem-kereskedelmi használat céljából jogosult oldalakat vagy más dokumentumokat egyedi számítógépre letölteni, amennyiben a letöltött anyagokat semmilyen módon nem változtatja meg, nem illeszti be más dokumentumba, továbbá nem változtatja meg, illetve nem törli a szerzői jogi hivatkozást. A jelen feltételekben foglaltak felhasználási jog biztosítására vonatkoznak, így jogátruházást nem foglalnak magukban. E felhasználási jog nem ruházható át, és az Energiacentrum.com saját belátása szerint bármikor visszavonhatja. Hivatkozások Az Energiacentrum.com -nak nincs ráhatása az e honlapon hivatkozott, vagy az e honlapra utaló hivatkozást tartalmazó honlapokon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok tartalmára. Az e honlapon található, vagy e honlapra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a hivatkozott honlap az Energiacentrum.com jóváhagyásával rendelkezne, e honlap részét képezné, vagy az azon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok pontosságáért, minőségéért, biztonságos voltáért vagy megfelelőségéért felelősséget vállalnánk. Az e honlapon hivatkozott bármely más honlap használatáért az Energiacentrum.com semmilyen felelősséget nem vállal. Az e honlapon megtalálható, vagy arról letölthető információkkal, oldalakkal vagy más dokumentumokkal kapcsolatban az Energiacentrum.com semmilyen szavatosságot nem vállal. Az energiacentrum.com nem szavatol ezen információk pontosságáért, teljességéért vagy megfelelőségéért, és kifejezetten kizárja az azokban található esetleges hibákért vagy hiányokért való felelősségét. Ön kizárólag a saját kockázatára használhatja ezt az oldalt, és az ön felelőssége megtenni a számítógépes vírusok, férgek, trójai falovak, időzített bombák és egyéb káros elemek ellen szükséges óvintézkedéseket. Előfordulhat, hogy a honlap nem kompatibilis az ön böngészőjével vagy más, ön által használt programmal. A honlap folyamatos, illetve tartós működése nem garantált, abban megszakadások állhatnak be, illetve csökkenhet a minősége, valamint a működés bármikor megszűntethető. Előfordulhat, hogy a honlap elavult vagy pontatlan információt tartalmaz, és az azon található információk megváltoztathatók, illetve a felhasználók értesítése nélkül is frissíthetők. Az Energiacentrum.com kifejezetten kizárja az ezen információkat frissítésének vagy kijavításának kötelezettségét. Az energiacentrum.com nem tartozik felelősséggel a honlapon esetlegesen található hibákból vagy hiányosságokból származó kárért vagy veszteségért, és a honlapon található információk felhasználása kizárólag saját felelősségre történhet. E honlapon találhatók más honlapokra utaló hivatkozások (linkek). Felhívjuk a figyelmet, hogy az Energiacentrum.com nem vállal felelősséget más honlapok jogi és/vagy adatvédelmi nyilatkozatáért, az abban foglalt tartalmakért. A jelen Jogi és adatvédelmi nyilatkozat (Privacy Policy) kizárólag e honlapra vonatkozik.

 

A E-mail: A nem megfelelően titkosított üzenethez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az Üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet. A Felhasználó kötelessége saját számítógépét, rendszerét megvédeni a károkozó algoritmusoktól (vírus, trójai, időzített bomba, spam, stb.). Az Energiacentrum.com vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az Energiacentrum.com szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

 

Bármilyen felmerülő kérdésekben keressék ügyfélszolgálatunkat:

info@energiacentrum.com
T.: 06-30-5961-967

 

NRGENS