Más energiák
Fekete lyuk által széttépett csillag sugárzását észleltékFekete lyuk által széttépett csillag sugárzását észlelték

Csillagászok nyomon követték egy csillag hattyúdalát, miközben darabokra tépte egy fekete lyuk. Gyanújuk szerint a csillag túl közel került a lyukhoz, és annak hatalmas gravitációs ereje beszippantotta. A csillag utolsó pillanatai a Föld felé haladó, sugárvillanást produkáltak. Az energia kitörés több mint két és fél hónappal később is látható teleszkóppal – írja a kutatócsapat a Science-ben. (hirado.hu)


 • Megvan az antianyag!

  Az általunk ismert világ anyagból épül fel, olyan anyagból, melyet atomok, azon belül pedig protonok, neutronok és elektronok alkotnak. Az anyagnak azonban létezik egy másik formája is, az úgynevezett antianyag. Utóbbi megegyezik az előzővel, leszámítva azt a "kis különbséget", hogy az anyag-antianyag találkozásakor óriási mértékű energia szabadul fel. Habár biztosat nem tudunk, de talán ez a folyamat is szerepet játszott abban, hogy a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtti keletkezésekor még meglévő egyensúly felborult, és az anyag került túlsúlyba - az antianyag csak elvétve fordul elő az univerzumban, forrásai meglehetősen ritkák. (ma.hu)


 • A rejtélyes sötét energia (anyag) egyre világosabb bizonyítékai

  A brit Királyi Csillagászati Társaság szaklapjában publikálta tanulmányit az a nemzetközi kutatócsoport, amely csúcstechnikát alkalmazva erősíti meg a rejtélyes sötét energia (anyag) létezését. Az idén befejeződött WiggleZ nevű galaxis felméréséből származó eredmény, amelyhez a kutatók a NASA Galex űrtávcsövének és az ausztrál Anglo-Ausztrál Távcső adatait is felhasználták a galaxisok eloszlásának tanulmányozására, eddigi legrészletesebb mértékben térképezte fel a rejtélyes jelenséget 8 milliárd évre visszapillantva az időben. (VIDEÓ 1-2-3!)


 • A célzás módszereA célzás módszereA nehezen megragadható, de vágyva vágyott siker záloga a jól mérhető célokra való összpontosítás képessége. Persze ez a képesség többé-kevésbé mindnyájunk veleszületett adottsága, hiszen minden ember rendelkezik egyfajta célmegvalósító ösztönnel, ami segíti a döntéshozatalban. Az egyes ember azért dönt így vagy úgy, mert úgy véli, egyik cselekedetének nagyobb értelme vagy célja van, mint a másiknak, akár tudatosítja ezt a vélekedését, akár nem.
 • Lézer segítheti az új energiaforrás megszületésétLézer segítheti az új energiaforrás megszületésétSikerrel kecsegtetnek az amerikai National Ignition Facility (NIF) magfúziós laboratórium kísérletei, amelyben a magfúziót lézer segítségével próbálják létrehozni. A magfúzió során egy nagyságrenddel nagyobb energia szabadul fel, mint az atommag hasításánál, de a szükséges körülmények megteremtése hatalmas kihívás. A csillagok, így a Nap energiáját is a magfúzió folyamata szabadítja fel, miközben két hidrogénatom egyesül héliummá, hatalmas energia felszabadulása mellett, de a Földön mindezt egyelőre csak a Teller Ede nevéhez is fűződő hidrogénbomba tudta reprodukálni. Teller Ede és Stanislaw Ulam a fúzió beindításához (Hidrogénbombához) egy atombombát használt, hogy az elindítsa a láncreakciót, de az ő módszerüket erőműben természetesen nem lehetne alkalmazni. Egy jövőbeli magfúziós erőmű megalkotásán már régóta dolgoznak a kutatók, de most az amerikai NIF laborban egy új eljárás felgyorsíthatja az eseményeket…
 • Fortyog az üstben az őslevesFortyog az üstben az őslevesAz ősrobbanást követő pillanatok megismerését célozzák az LHC (Large Hadron Collider) kísérletei, amelyben három hete ütköztetnek ólomionokat. A tudósok a részecskegyorsítóban már „meg is főzték” azt az őslevest, a kvark-gluon plazmát, amely a feltételezések szerint „Big Bumm” utáni pillanatban is létrejött, majd a kvarkok és gluonok kölcsönhatásából és az univerzum lehűlésével létrehozták az erős kölcsönhatást, amely összetartja a protonokat és neutronokat is. A részecskegyorsítóban az ólomionok ütköztetéséből előállított sűrű anyag megfigyelése bizonyíthatja a Higgs-bozon néven ismert, feltételezett részecske létezését is, amely a már felfedezett részecskék tömegét adja. A világ anyagainak alapvető építőelemeit és azok kialakulását megismerve a kutatás választ adna a fizika tudományának rejtélyeire.
 • Anyag, energia, információAnyag, energia, információA fizika klasszikus felfogása szerint bármely anyagi rendszer alapvetően három féle összetevőt tartalmaz. Az egyik maga az anyag, amelynek mennyiségét a tömegével mérhetjük pl. kg, tonna, vagy más hasonló mértékegységben. A második összetevő a rendszerben található energia, amely mozgási, potenciális, hő, villamos, mágneses, kémiai, stb. energiákból tevődik össze. A rendszer harmadik komponense az információ, hiszen minden rendszer magában hordja mindazt az információt, amelyet róla egyáltalán megtudhatunk.....
 • Morfogenetikus mezők, avagy a tudat ereje az anyag felettMorfogenetikus mezők, avagy a tudat ereje az anyag felettA lerobbant állapotú MIR űrállomásra 2001-ben meghozott halálos ítélet végrehajtásának technikáját az jelentette, hogy a felesleges és súlyos űrterhet a Föld légkörébe irányítva és annak a légkörbe érkezésével a súrlódás következtében felizzítva máglyahalálra vessék. Az űrállomás tömege viszont nagyobb volt, mintsem teljes egészében feleméssze a tűz, így annak közel fele valahová be kellett csapódjon. Praktikus lett volna, ha a „maradék tűzgolyó” az óceánba zuhan, a tervekben ez is szerepelt, de a vártnál lassabban a légkörön áthatoló MIR némi pályamódosítás után Ausztrália nyugati partjait vette célba, ami ellen már a tudomány nem sokat tehetett....
 • Energia kutatás a sötétben
 • A „semmiből” energiát?
 • Megjelent Dr. Lajtner Tamás könyve
 • Dr. Lajtner Tamás „A gondolat lényegében” című könyvének videós prezentációjaDr. Lajtner Tamás „A gondolat lényegében” című könyvének videós prezentációjaA gondolatról közismert, hogy megjelenik az agy elektromos jeleként, ám az új felfedezés, hogy az agyból kilépve is megmarad a gondolat – hol van, ha kilép az agyból? A gondolat fizikailag létező, kimutatható jelenség, működése megérthető. A gondolat fogalmának értelmezése interdiszciplináris nyomozást kíván. A könyv a nyomozás során ellátogat, a pszichológia, a biológia, az agykutatás, a parapszichológia, a matematika, a kozmológia, a fizika, a filozófia és a vallás területeire. Eközben megtudjuk, hogy mit találunk szépnek, hogy alakul ki a tudat, lehet-e „built-in” algoritmusuk az elemi részecskéknek. A nyomozás során összeáll az idő új definíciója is. Az idő új definícióját felhasználva kiderül, mi a gondolat, és az is, hogy miként működik. A könyv olvasmányos, sok újszerű kérdéssel és mély meglátással. Kattintson a képre!
 • A Nap zenéje
 • Egymillió fa Milánó megyének 2015-ig
 • Fák ökomúzeuma
NRGENS