Más energiák
Hullámok hátánHullámok hátán

Dr. Lajtner Tamás (A gondolat, lényegében Thought-run Machine, Time-run World) folytatás.....A fény sebességének változása később fontos lesz számunkra. A fénynek azonban van még ennél is lényegesebb tulajdonsága. Kettős életet él. Mi is megismertük egyik arcát. Maxwelltől korábban megtudtuk: a fény a mező rezgése, azaz hullám. Néha. Néha viszont részecske. Egyszer hullám, másszor részecske. Betudhatnánk ezt a fény furcsaságának is. A baj azonban nagyobb. 1923-ban Louis de Broglie (1892– 1987) azt állította, hogy a fénynél felismert részecske-hullám kettősség igaz anyagot felépítő részecskékre is. Ezt az elképzelést Clinton Davisson (1881 – 1958) és Lester Germer (1896 – 1971) elektronokkal kísérletileg igazolta. A későbbiekben az is belátást nyert, hogy valamennyi részecske hullámjellegű. A tömeg immár nem a newtoni értelemben tömeg, hanem hullámszerű. A hullám a mező rezgése. A tömeg a mező rezgése.


 • Kék eső – Kvantumfizika

  Dr. Lajtner Tamás (A gondolat, lényegében Thought-run Machine, Time-run World) folytatás.....Tudja milyen színe van az esőnek? Mikor kék és mikor piros? Nem? Eszerint Ön még életében nem ázott meg. Jó, mást kérdezek. Volt már Önnek dolga marslakókkal? Ha lenne, most szólok, vigyázzon, a marslakók megbízhatatlanok. Ezt nem én mondom, hanem a kvantumfizika.Amíg mi Einsteinnel azon tűnődtünk, hogy a gravitáció hogy működik és a tér miként nézhet ki, addig mások másféle dolgok után kutattak. És alkalmazták a statisztikát azokra a jelenségekre, melyek másképp értelmezhetetlenek. A statisztikus fizikának ott van értelme, ahol sok objektum van, és mindegyik csinál valamit. Leginkább mozog. Az egyes objektumokat nem látjuk, csak az egész folyamat eredményét. Az objektumok pillanatról-pillanatra – egyenként – megfigyelhetetlenek. Összességükben azonban megismerhetők. Ez a fizikai elképzelés a gázok és folyadékok molekuláinak vizsgálatával indult el, és a kvantummechanikáig vezetett. Ami a könyv mondanivalója szempontjából fontos a termodinamikából, azzal gyorsan végzünk. Köztudottan három főtétele van. Itt most csak ezekre szorítkozom.Az első főtétel: az energia zárt rendszerben megmarad. Ezt már több oldalról láttuk, nincs mit hozzátenni. A második főtétel Rudolph Clausius (1822—1888) nevéhez kötődik. Egy zárt rendszer entrópiája soha nem csökkenhet.


 • Elgörbült terek és idők

  Dr. Lajtner Tamás (A gondolat, lényegében Thought-run Machine, Time-run World) folytatás..... Célunk változatlan, meg akarjuk fejteni a titkos üzenetküldés módját. A speciális relativitás elméletével sikerült? A speciális relativitás elmélete csak a gravitáció hatása nélküli terekre alkalmazható. A gravitáció azért fontos, mert volt a korábbiakban pár jelenség, amit pont emiatt nem értünk. Hogy marad egyben a galaxishalmaz? Van belső információs csatornája?Kérdéseink, amikre választ keresünk. Eddig nem találtunk.Tovább kell menni, hiszen már kivehető egy ösvény, mely mintha a titok felé kanyarogna. Hol van az ösvény? Hol a minta? A konkrét számításokban és egyenletekben. Jól kivehető egy fontos minta, ami szinte vakít a képletekben. Ez a minta kínálja fel azt, hogy milyen irányba lehet a relativitás elméletét továbbfejleszteni. Az, hogy az időtartam, a térhossz és a tömeg mind egyforma mérték szerint változik, alapot adhat arra, hogy ezen változások okát egy közös ősre vezessük vissza. A fizikusok jobban szeretik az erő vagy hatás kifejezést, az őst kevésbé. Amíg azonban nem tudjuk mi ez, addig maradjon csak ős! Ettől a közös őstől vajon azt is elvárható, hogy a titkos csatorna létére magyarázatot adjon? Remek kérdés, magam sem tudtam volna jobban behatárolni a célt. A válasz igen.


 • FényárbanFényárbanDr. Lajtner Tamás (A gondolat, lényegében Thought-run Machine, Time-run World) folytatás..... Einstein felismerte a különböző eredmények összefüggéseit, és egyetlen rendszerbe fogta azokat. Az eredmény egy rendkívül elegáns, élvezetesen szép fizikai rendszer, mely megváltoztatta a világ működéséről alkotott képünket. A relativitás elméletéről általában elmondják, hogy jelentősége főként az, hogy a természeti törvények működésének módját értjük általa mélyebben. A gyakorlati életben visszavezet a newtoni eredményekre, ezért hétköznapi életünkben nem sok vizet zavar. Ennek alapján fura, hogy a gondolat erejének, a titkos csatorna működésének megértéséhez a relativitás elméletét ismernünk kell. Az is igaz, hogy emellett ismernünk kell a kvantummechanika eredményeit is. Mindkét rendszer alapvető fizikai összefüggéseket takar, melyeket a XX. század első évtizedeiben fedeztek fel. Magyarán, a titkos csatorna működését százötven évvel ezelőtt biztosan nem lehetett volna megmagyarázni. Kell még valami, hogy a titkos csatorna működését megértsük.
 • Ismét más energiákrólIsmét más energiákrólMegbetegedésekhez vezető lépcsőfokok: Szeretetlenség.......A teremtő szeretetenergiából alakította teremtményeit fizikai testté, és ezt a szeretetenergiát, mint éltető erőt programozta be génjeikbe. A szeretetenergia rezgésszáma a teremtő minden teremtményében azonos rezgésszámon rezeg. Így érthető az, hogy egy kutya is megérzi és viszonozza a felé irányuló szeretetet, de egy papagáj, szobanövény vagy bútordarab is érzi és viszonozza a felé kisugárzott, vele közölt szeretetenergiát. Szeretetlen légközben elsatnyul a szobanövény, a szeretetlenségtől elpusztul a papagáj, s gubancossá válik a macska szőre... Íme az oda-visszacsatolás.A fogantatás pillanata szeretetenergia, kéjérzet és nagyfokú boldogságtudat kisugárzás közepette történik meg. Az élet ettől az indítóenergiától indul fejlődésnek. Ha a fejlődő élet (embrió, magzat) szeretetben, szeretetteljes várakozásban fejlődik az anyaméhben, akkor egy pontos időben megszülető jól fejlett, egészséges csecsemő lát napvilágot. Ha azonban a csecsemő nem várt produktum, sőt egyik fél vagy mindkettő nem kívánja, ha a körülmények elutasítóak, szeretetlenség fogadja, akkor az a csecsemő hendikeppel jön a világra. Kisebb a súlya, esetleg gyengébb a hallása, látása, vagy ha még egyéb károsító, elpusztítására irányuló történések is fennálltak a terhesség alatt (alkohol, cigaretta, gyógyszerezés, kábítózás, magzatelhajtási kísérletek), akkor szervi, testi károsodások is megjelenhetnek.
 • A múlt felett eljárt az idő – Newtoni fizika, relativitás elméletA múlt felett eljárt az idő – Newtoni fizika, relativitás elméletDr. Lajtner Tamás (A gondolat, lényegében Thought-run Machine, Time-run World) folytatás..... A titkos kommunikáció ma egyetlen ok miatt titkos. Azért, mert a fizika mai axiómái miatt nem jelenhetnek meg az elméletekben. Pedig a fizikai kísérletekben a titkos kommunikáció megjelenik. Tudják, hogy hívják ezt a fizikusok? Rejtélynek. Más néven kvantumrejtélynek. Más néven távolba-hatásnak, más néven nem lokális jelenségnek. Azaz „valami, valahol” szerintük is van. De ellentmond két axiómának is! Ha Ön fizikus, mit választ? „Marad az axióma és maradok elismert kutató.” Vagy „repül az axióma, és én is a munkahelyemről, hiszen a főnököm (András) tudja, hogy nincs titkos kommunikáció”.Ilyen esetekben jön jól, ha valaki munkanélküli vagy közgazdász.
 • A vulkán rendet teremtA vulkán rendet teremtA repülés környezetre gyakorolt káros hatását radikálisan szorította vissza az Izlandon kitört vulkán. A máskor átlagosan naponta a környezetbe jutó több, mint 300 ezer tonna szén-dioxid a vulkánkitörés óta kevesebb, mint huszadára esett vissza. Azokat akik a természeti jelenség miatt nem tudtak elutazni és a légitársaságokat sem vigasztalja a kedvező mellékkörülmény, de a kényszerpihenő alatt van idő átgondolni a közlekedés és a környezeti hatások összefüggéseit. No meg azt is, hogy a természet és az ember erőviszonyai milyen arányban állnak egymással!
 • Mi a gondolat? Első nekifutás.Mi a gondolat? Első nekifutás.Dr. Lajtner Tamás (A gondolat, lényegében Thought-run Machine, Time-run World) folytatás..Emlékezzünk vissza a fentebb kimondott jelmondatra, „ha ötven gomb van a távszabályzón, nem tudsz csatornát váltani”. Hogyan használjuk akkor az agyunkat? A titkos hatást konkrétan nem fedtük fel, de ahhoz már eleget tudunk, hogy bátran kimondhassuk, sejtelmünk nincs, hol lehet helye, mi az oka a titkos hatásnak. Első kísérletként a titkos hatás küldését a neuron kisülések okozta elektromágneses jelenségekkel magyarázhatnánk. Ez igaz lehet az agyra. Mi okozza viszont a kézből áradó energiát? Láttuk, a kéz mozgatása nagy agyi területet igényel. Ez magyarázza a kéz energiatovábbító szerepét? Aligha. Ha a titkos hatás ilyen alapokon működne, ma már meg tudnánk mérni, rég nem lenne titkos.
 • Mit olvas a gondolatolvasó gép? – Agy
 • A könyv folytatása és egy videó a témáról
 • Mágikus útelágazások
 • IdőIdőMiben áll a gondolkodás, mi a gondolat? Évezredek óta foglalkoztatja az embereket. Dr. Lajtner Tamás A gondolat, lényegébenThought-run Machine, Time-run World (Folytatás)Sok kérdés és még több válasz született. Megpróbálhatjuk megkeresni a választ a filozófia felől. Az pszichológia felől. Az agykutatás felől vagy máshonnan. Ezekről érdemes lenne valami kicsi áttekintést, egyetért? A válaszok különbözni fognak,. Különböző válaszok születnek az idő múlásával is, más az ókorban is, és más ma. Az idő megváltoztatja a nézeteket. Hoppá, egy újabb megfoghatatlan létező. Az idő. Mi az idő fogalma?
 • Elég a kvantummechanikán alapuló eszközökből!
 • Megtörtént
 • Kezdetben vala a gondolattal vezérelt számítógép (Thought-Run Computer)
NRGENS